О НАМА

Удружење пензионера Министарства унутрашњих послова Србије сe од свог оснивања 1987. године бави пословима приватног обезбеђења, као и другим пословима из домена јавне и приватне безбедности, за шта поседује одговарајуће лиценце. Квалитет наших услуга је потврђен дугогодишњом сарадњом са бројним корисницима међу којима су домаће и међународне финансијске институције, средње и основне школе, факултети, домови здравља… Сви наши запослени, поред дугогодишњег искуства на извршилачким и руководећим позицијама у полицији и другим органима у државном сектору безбедноси, поседују и одговарајуће лиценце за обављање послова из области приватне безбедности.

ПРИВАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Приватно обезбеђење лица, објеката, спортских догађаја и јавних манифестација. Сви наши запослени поседују одговарајуће лиценце за обављање послова физичко-техничке заштите са или без оружја.

ПРОЦЕНА РИЗИКА

Процена ризика у заштити лица, имовине и пословања израђује се у складу са Законом о приватном обезбеђењу и усаглашенa је са стандардом SRPS A.L2.003:2017 

ОБУКА ЗА ЛИЦЕНЦУ

У сарадњи са нашим сталним партнерима обезбеђена је квалитетна обука и припрема за полагањ испита за лиценцу за послове физичко-техничког обезбеђења и послове процене ризика у заштити лица, имовине и пословања.

Желите да радите са нама?

Потребне су вам наше услуге?

Контакт

Владимир Алексић

Председник УО

Радман Кујовић

Организатор обезбеђења

Милета Балтић

Генерални секретар

ГАЛЕРИЈА

РЕФЕРЕНЦЕ

   ДРУГИ О НАМА

   Предавачи на семинару били су др Ратомир  Ћировић и др Петар Бабић из Привредног саветника. Посећеност семинара, дискусија везана за проблематику, оправдали су потребу његовог организовања. Предавачи су дали одговоре на сва постављаена питања предузетника

   Др Ратомир Ћировић, директор Привредног саветника

   Prior to this position, Mr. Ndegwa was the Operations Manager responsible for the World Bank program in Afghanistan. Between 2011 and 2014, he was Adviser with Operations Policy and Country Services based at the World Bank’s Center on Conflict, Security and Development and he was a member of the core team writing the 2011 World Development Report on conflict, security and development.

   Владимир Васић има више од 15 година професионалног искуства у финансијском и приватном сектору, укључујући послове руководиоца које је обављао на различитим позицијама у неколико банака, осигуравајућим друштвима, као и у друштву за управљање инвестиционим фондовима.

   Владимир Васић, генерални секретар Удружења банака Србије

   КОНТАКТ

   Кнеза Милоша 86 Београд

   Телефон: 011-36 13 829

   Факс: 011-36 13 829

   Имејл: mup.penzioneri@mup.gov.rs

   Радно време: понедељак – петак 09:30-15:00