О НАМА

Удружење пензионера Министарства унутрашњих послова Србије сe од свог оснивања 1987. године бави пословима приватног обезбеђења, као и другим пословима из домена јавне и приватне безбедности, за шта поседује одговарајуће лиценце. Квалитет наших услуга је потврђен дугогодишњом сарадњом са бројним корисницима међу којима су домаће и међународне финансијске институције, средње и основне школе, факултети, домови здравља, привредне организације… Сви наши запослени, поред дугогодишњег искуства на извршилачким и руководећим позицијама у полицији и другим органима у државном сектору безбедноси, поседују и одговарајуће лиценце за обављање послова из области приватне безбедности.

ПРИВАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Приватно обезбеђење лица, објеката, спортских догађаја и јавних манифестација. Сви наши запослени поседују одговарајуће лиценце за обављање послова физичко-техничке заштите са или без оружја.

ПРОЦЕНА РИЗИКА

Процена ризика у заштити лица, имовине и пословања израђује се у складу са Законом о приватном обезбеђењу и усаглашенa је са стандардом SRPS A.L2.003:2017 

ОБУКА ЗА ЛИЦЕНЦУ

У сарадњи са нашим сталним партнерима обезбеђена је квалитетна обука и припрема за полагање испита за лиценцу за послове физичко-техничког обезбеђења и послове процене ризика у заштити лица, имовине и пословања.

Желите да радите са нама?

Потребне су вам наше услуге?

Контакт

Владимир Алексић

Председник УО

Радман Кујовић

Организатор обезбеђења

Милета Балтић

Генерални секретар

ГАЛЕРИЈА

РЕФЕРЕНЦЕ

   ДРУГИ О НАМА

   Чињеница да Служба обезбеђења Удружења пензионера МУП Р Србије већ годинама води рачуна о безбедности свих запослених и наших клијената довољно говори сама за себе. Професионализам пре свега!!!

   Др Ратомир Ћировић, директор Привредног саветника

   Thank you for being part of a great security team for the World bank and other tenants. We appreciate all you do every day-and night. Especialy the mix of professionalism and friendliness. You and your team are the first and the last people we see every day at work and your work inspires much confidence.

   Владимир Васић има више од 15 година професионалног искуства у финансијском и приватном сектору, укључујући послове руководиоца које је обављао на различитим позицијама у неколико банака, осигуравајућим друштвима, као и у друштву за управљање инвестиционим фондовима.

   Владимир Васић, генерални секретар Удружења банака Србије

   КОНТАКТ

   Кнеза Милоша 86 Београд

   Телефон: 011-36 13 829

   Факс: 011-36 13 829

   Имејл: mup.penzioneri@mup.gov.rs

   Радно време: понедељак – петак 09:30-15:00