O NAMA

Udruženje penzionera Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije se od svog osnivanja 1987. godine bavi poslovima privatnog obezbeđenja, kao i drugim poslovima iz domena javne i privatne bezbednosti, za šta poseduje odgovarajuće licence. Kvalitet naših usluga je potvrđen dugogodišnjom saradnjom sa brojnim korisnicima među kojima su domaće i međunarodne finansijske institucije, srednje i osnovne škole, fakulteti, domovi zdravlja… Svi naši zaposleni, pored dugogodišnjeg iskustva na izvršilačkim i rukovodećim pozicijama u policiji i drugim organima u državnom sektoru bezbednosi, poseduju i odgovarajuće licence za obavljanje poslova iz oblasti privatne bezbednosti.

PRIVATNO OBEZBEĐENJE

Privatno obezbeđenje lica, objekata, sportskih događaja i javnih manifestacija. Svi naši zaposleni poseduju odgovarajuće licence za obavljanje poslova fizičko-tehničke zaštite sa ili bez oružja.

PROCENA RIZIKA

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja izrađuje se u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju i usaglašena je sa standardom SRPS A.L2.003:2017 

OBUKA ZA LICENCU

U saradnji sa našim stalnim partnerima obezbeđena je kvalitetna obuka i priprema za polaganj ispita za licencu za poslove fizičko-tehničkog obezbeđenja i poslove procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Želite da radite sa nama?

Potrebne su vam naše usluge?

Kontakt

Vladimir Aleksić

Predsednik UO

Radman Kujović

Organizator obezbeđenja

Mileta Baltić

Generalni sekretar

GALERIJA

REFERENCE

  DRUGI O NAMA

  Predavači na seminaru bili su dr Ratomir  Ćirović i dr Petar Babić iz Privrednog savetnika. Posećenost seminara, diskusija vezana za problematiku, opravdali su potrebu njegovog organizovanja. Predavači su dali odgovore na sva postavljaena pitanja preduzetnika

  Dr Ratomir Ćirović, direktor Privrednog savetnika

  Prior to this position, Mr. Ndegwa was the Operations Manager responsible for the World Bank program in Afghanistan. Between 2011 and 2014, he was Adviser with Operations Policy and Country Services based at the World Bank’s Center on Conflict, Security and Development and he was a member of the core team writing the 2011 World Development Report on conflict, security and development.

  Vladimir Vasić ima više od 15 godina profesionalnog iskustva u finansijskom i privatnom sektoru, uključujući poslove rukovodioca koje je obavljao na različitim pozicijama u nekoliko banaka, osiguravajućim društvima, kao i u društvu za upravljanje investicionim fondovima.

  Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije

  KONTAKT

  Kneza Miloša 86 Beograd

  Telefon: 011-36 13 829

  Faks: 011-36 13 829

  Imejl:mup.penzioneri@mup.gov.rs

  Radno vreme: ponedeljak – petak 09:30-15:00